Prístavba priestorov HF NaJUS a.s.

Pre potreby zahraničného investora sme zabezpečovali:

 • Prerokovanie a odsúhlasenie zmluvných dokumentov s dodávateľom stavby, odborné posúdenie tendrovej ponuky.
 • Organizácia prípravných prác spojených so začiatkom stavby.
 • Manažment zmien a dodatkov projektovej dokumentácie a stavebnej činnosti.
 • Zaistenie administrácie, distribúcie a archivácie dokumentov pri realizácii stavby.
 • Riadenie procesu výstavby a harmonogramu výstavby.
 • Riadenie a kontrola kvality.
 • Riadenie a kontrola nákladov.
 • Zavedenie systému pre konečné odovzdanie stavby, technická podpora pri preberaní a kolaudácii stavby.
 • Záverečné vyúčtovanie stavby.
 • Dubnica nad Váhom
 • 2014
 • 4 460 m2
 • 190 ton

Fotogaléria: Prístavba montážnych priestorov HF NaJUS a.s.

Prístavba montážnych priestorov HF NaJUS a.s. Prístavba montážnych priestorov HF NaJUS a.s. Prístavba montážnych priestorov HF NaJUS a.s. Prístavba montážnych priestorov HF NaJUS a.s. Prístavba montážnych priestorov HF NaJUS a.s. Prístavba montážnych priestorov HF NaJUS a.s. Prístavba montážnych priestorov HF NaJUS a.s. Prístavba montážnych priestorov HF NaJUS a.s. Prístavba montážnych priestorov HF NaJUS a.s. Prístavba montážnych priestorov HF NaJUS a.s. Prístavba montážnych priestorov HF NaJUS a.s. Prístavba montážnych priestorov HF NaJUS a.s.