Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, Etapa 2

V spolupráci s naším obchodným partnerom sme sa spolupodielali na realizačnom projekte čističky odpadových vôd v Dolnom Kubíne. Na čističke sme sa zaoberali stavebnými objektmi ako aktivačná nádrž a šachta zvážaných odpadových vôd.

  • Dolný Kubín
  • Realizačný projekt
  • 2014
  • 1 715 m3
  • 204,3 tony

Fotogaléria: Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, Etapa 2

Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, Etapa 2  Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, Etapa 2  Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, Etapa 2