Drink shop

Nosnú konštrukciu tvorí oceľový rámový skelet v kombinácií so strešným a stenovým zavetrením. Objekt je založený na prostých monolitických pätkách. V jednej sekcii objektu sa nachádza mezanín tvorený plechodoskou. Pod mezanínom sa nachádza kancelária, zbytok objektu slúži ako skladový priestor. Objekt je opláštený skladaným plechovým plášťom s tepelnou izoláciou. Strecha je zložená so sendvičových panelov. Nosný systém je navrhnutý tak, aby eliminoval použitie sekundárnych nosných prvkov pre opláštenie.

  • Trenčín
  • Realizačný projekt, Výrobná dokumentácia oceľových konštrukcií
  • 2013
  • 1 170,60 m2
  • 576,20m3
  • 6 300 kg
  • 1

Fotogaléria: Drink shop

Drink shop Drink shop Drink shop