Dentálne centrum R. Dilonga

Objekt je založený na základových pásoch a pätkách. Nosnú konštrukciu objektu tvorí železobetónový kombinovaný skelet. Stred objektu tvorí železobetónová kruhová stena prebiehajúca cez všetky podlažia, ukončená na streche presvetlovacím svetlíkom. Vonkajší obvod objektu tvoria železobetónové kruhové stĺpy. Stropné dosky sú železobetónové kruhové. Vzhľadom na úroveň únosnej vrstvy štrkov sa vypracoval ekonomicky prepočet dvoch variant zakladania – zakladanie na pilotách a zakladanie na nosných pásoch. V mieste objektu sa nachádzali dvojmetrové vrstvy navážok stavebného charakteru, ktoré sa spätne použili na vytvorenie kombinovaného štrkového vankúša pod podlahovú dosku. Týmto riešením vznikla výrazná úspora pre investora.

  • Hlohovec
  • Novostavba
  • Realizačný projekt
  • 2011
  • 1 482,20 m2
  • 3

Fotogaléria: Dentálne centrum R. Dilonga

Dentálne centrum R. Dilonga Dentálne centrum R. Dilonga Dentálne centrum R. Dilonga Dentálne centrum R. Dilonga Dentálne centrum R. Dilonga Dentálne centrum R. Dilonga Dentálne centrum R. Dilonga