TN hrad - Oporný pilier

Oporný pilier je situovaný v murive opevnenia SZ múru nad budovou Trenčianskeho múzea. Oporný pilier zabezpečoval stabilitu rohu objektu nad administratívnou budovou. Nosná konštrukcia je tvorená kamenným riadkovým murivom. V rámci rekonštrukcie bola vypracovaná kompletná rekonštrukcia oporného piliera pre znovuobnovenie jeho opornej funkcie. Bolo potrebné riešiť prikotvenie nového muriva k jestvujúcemu murivu, jeho čiastočnú obnovu, za použitia tradičných technológii z obdobia výstavby. V rámci rekonštrukcie boli odobrané vzorky z muriva pre stanovenie jeho pevnostných charakteristík. Pri rekonštrukciách historických pamiatok dodržiavame medzinárodné dohody pre rekonštrukciu pamiatkových objektov ICOMOS, ktoré kladú špeciálne nároky na malty a murovací materiál.

  • Trenčín
  • Rekonštrukcia
  • Realizačný projekt
  • 2013

Fotogaléria: TN hrad - Oporný pilier

TN hrad - Oporný pilier TN hrad - Oporný pilier TN hrad - Oporný pilier TN hrad - Oporný pilier