TN hrad - Ilešháziovský palác

Objekt bývalého Ilešháziovského paláca sa nachádza na východnej strane hradného areálu dolného hradu. V pôdoryse tvorí obdĺžnik, z ktorého je zachovaná stena s tromi renesančnými oknami, na ktorých sú prelomené kamenné profily nadpražia nesúce nadmurovku záklenkov okenných otvorov. Renesančné okná s profilovými obvodovými kamennými článkami sú z troch strán tvorené kamenným profilom s uložením pre okenné konštrukcie. V rámci rekonštrukcie bola riešená varianta vyrobenia kamenných článkov z umelého kameňa v pôvodnom tvare a farebnosti vložených do lapidária.

  • Trenčín
  • Rekonštrukcia kamenných nadpraží renesančných okien Ilešháziovského palácu
  • Realizačný projekt
  • 2013

Fotogaléria: TN hrad - Ilešháziovský palác

TN hrad - Ilešháziovský palác TN hrad - Ilešháziovský palác TN hrad - Ilešháziovský palác TN hrad - Ilešháziovský palác