TN hrad - Hodinová veža

Nosná konštrukcia objektu je tvorená kamenným riadkovým murivom. Objekt má štyri podlažia. Stropné konštrukcie sú kamenné klenbové, posledný strop je drevený trámový. Objekt je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných národných pamiatok. V rámci rekonštrukcie bola riešená horná rímsa a murivo ktoré sa nachádza pod ňou. Bolo potrebné riešiť prikotvenie nového muriva k jestvujúcemu murivu a opraviť hornú rímsu tak aby nedošlo k jej premáčaniu a navĺhaniu muriva.

  • Trenčín
  • Rekonštrukcia rímsy a muriva
  • Realizačný projekt
  • 2013

Fotogaléria: TN hrad - Hodinová veža

TN hrad - Hodinová veža TN hrad - Hodinová veža TN hrad - Hodinová veža TN hrad - Hodinová veža