Prefabrikovaná skladová hala

Nosnú konštrukciu tvorí prefabrikovaný železobetónový skelet. Objekt je založený na prostých monolitických pätkách. Nosný systém skeletu tvoria prefabrikované železobetónové väzníky, stĺpy, obvodové stužidlá, kalichy a základové nosníky. Väzničky pre strešný plášť sú oceľové. Stĺpy sú votknuté do prefabrikovaných kalichov. Objekt je opláštený sendvičovými prefabrikovanými základovými panelmi do výšky 36cm nad terén. Zostávajúcu časť opláštenia a strechu tvoria sendvičové plechové panely s tepelnou izoláciou. Nosný systém je navrhnutý tak, aby nemusela byť zavetrená strecha.

  • Košice
  • Realizačný projekt
  • 2013
  • 573,5 m2
  • 90 m3
  • 1

Fotogaléria: Prefabrikovaná skladová hala

Prefabrikovaná skladová hala Prefabrikovaná skladová hala Prefabrikovaná skladová hala Prefabrikovaná skladová hala Prefabrikovaná skladová hala Prefabrikovaná skladová hala