Sklad vajec

Nosnú konštrukciu tvorí oceľový rámový skelet v kombinácii so strešným a stenovým zavetrením. Objekt je založený na prostých monolitických pätkách. Opláštenie objektu a strešný plášť tvoria sendvičové panely. Nosný systém je navrhnutý tak, aby eliminoval použitie sekundárnych nosných prvkov pre opláštenie.

  • Veľké Bierovce
  • Realizačný projekt, Výrobná dokumentácia oceľových konštrukcií
  • 2013
  • 9 210 m2
  • 53 800 kg
  • 1

Fotogaléria: Sklad vajec

Sklad vajec Sklad vajec Sklad vajec Sklad vajec