Bytový dom Karpatská

Bytový dom tvorí päť nadzemných podlaží. Spolu je v bytovom dome umiestnených 14 bytových jednotiek. Objekt je založený na základových pásoch. Nosný systém bytového domu tvorí na prvom nadzemnom podlaží kombinovaný nosný systém. V ostatných nadzemných podlažiach tvoria nosný systém steny.

  • Trenčín
  • Realizačný projekt
  • 2014
  • 572 m3
  • 60,5 tony

Fotogaléria: Bytový dom Karpatská

Bytový dom Karpatská Bytový dom Karpatská Bytový dom Karpatská Bytový dom Karpatská