Statika stavieb

Dokumentáciu vieme rozpracovať už pri prvotnom návrhu. V rámci štúdie určiť nosný systém objektu podľa požiadaviek investora a architekta na dispozičné funkčné náväznosti a vzťahy.

Pre stavebné povolenie a tendrovú dokumentáciu vyhotovujeme komplexné statické výpočty objektov v 3D modeli, výkresy tvaru nosných konštrukcií v náväznosti na ich výkaz výmer. Pre železobetónové konštrukcie vyhotovujeme výkaz betónu a odhad hmotnosti výstuže, pre oceľové, drevené a hliníkové konštrukcie výkaz hmotnosti materiálu.

V rámci realizačnej a dielenskej dokumentácie vyhotovujeme komplexné statické výpočty objektov v 3D modeli, výkresy tvaru, skladby, výkresy výstuže, výkresy detailov, prvkov a spojov konštrukcií s presnými výkazmi výmer: pre železobetónové konštrukcie výkaz betónu a výstuže, pre oceľové, drevené a hliníkové konštrukcie výkaz hmotnosti materiálu a spojovacích prvkov.

Pre realizačné firmy a investorov ponúkame optimalizáciu nosných konštrukcií stavieb bezplatne. Investorom ponúkame možnosť ušetriť znížením nákladov na nosné konštrukcie optimalizáciou už hotového projektu. Výška nášho honoráru je závislá od ušetreného materiálu.

Zameriavame sa aj na obnovu nosných konštrukcií historických pamiatok, pričom rešpektujeme tradičné stavebné materiály a technologické postupy, ktoré sa používali v období výstavby.

Administratívne a polyfunkčné budovy Administratívne a polyfunkčné budovy (3 referencie)

Bytové domy Bytové domy (4 referencie)

Ostatné občianske stavby Ostatné občianske stavby (5 referencií)

Halové objekty Halové objekty (5 referencií)

Bytové domy Priemyselné a inžinierské stavby (4 referencie)

Optimalizácia nosných konštrukcií Optimalizácia nosných konštrukcií (2 referencie)

Historické objekty Historické objekty (4 referencie)