Profil Firmy

STAVOPORT s.r.o., projekčná a statická kancelária bola založená v roku 2008 ako výsledok snahy zlepšiť služby v oblasti projektovania a navrhovania nosných konštrukcií stavieb.

STAVOPORT s.r.o. poskytuje svojim zákazníkom komplexné služby v stavebníctve. Špecializujeme sa na oblasť statiky stavieb - navrhovanie nosných konštrukcií stavieb, stavebný, technický a finančný dozor investora pri realizácii stavby. Taktiež sa zaoberáme vypracovaním projektu obnovy bytových domov.

Spolupracujeme s mnohými autorizovanými architektmi, stavebnými inžiniermi, ako aj stavebnými spoločnosťami, výrobcami oceľových a prefabrikovaných konštrukcií

Profil firmy

Naše služby: Stavoport s.r.o.

Komplexné projekčné služby:

 • Architektonická štúdia.
 • Dokumentácia pre územné rozhodnutie.
 • Dokumentácia pre stavebné povolenie.
 • Tendrová dokumentácia.
 • Dokumentácia pre realizáciu stavby.

Statika stavieb nosných konštrukcií:

 • Vyhotovenie projektovej dokumentácie nosných konštrukcií stavieb.
 • Výrobná dokumentácia prefabrikovaných konštrukcií.
 • Výrobná dokumentácia oceľových konštrukcií.
 • Overenie nosných konštrukcií z hľadiska mechanickej odolnosti a stability.
 • Technické poradenstvo v oblasti nosných konštrukcií stavieb.
 • Optimalizácia nosných konštrukcií stavieb.
 • Obnova historických objektov z hľadiska statiky stavieb.

Služby pre stavebníkov:

 • Autorský dozor projektanta.
 • Stavebný, technický, finančný dozor investora.
 • Dokumentácia pre stavebné povolenie.
 • Znalecká činnosť v oblasti stavebníctva.
 • Oceňovanie nehnuteľností pre hypotekárne úvery a právne úkony.

Komplexná obnova bytových domov:

 • Vypracovanie projektu obnovy bytového domu s výkazom výmer, ktorý je potrebný pri výbere realizačnej firmy.
 • Technická podpora pri výbere dodávateľa stavebných prác.
 • Technický, finančný dozor investora (vlastníkov bytov).
 • Zavedenie systému pre konečné odovzdanie stavby.
 • Technická podpora pri preberaní stavby.