Prečo najskôr začať s projektovou dokumentáciou?

  • Návrh projektovej dokumentácie podľa vašich potrieb v súlade s platnými normami.
  • Súčasťou projektovej dokumentácie bude výkaz výmer potrebný k tendru realizačnej firmy. Takýmto spôsobom dosiahnete najlepšiu cenu s tým, že realizačné firmy budú musieť dodržať materiály navrhnuté v projektovej dokumentácii, s výkazmi materiálov, ktoré sú prehľadné a dôveryhodné.
  • Súčasťou projektovej dokumentácie bude energetický certifikát, ktorý podľa zákona 555/2005 je povinný pre budovy, ktoré sa predávajú, alebo prenajímajú nájomcovi a pri významnej obnove existujúcej budovy.
Prečo najskôr začať s projektovou dokumentáciou?